۱۱ پیشنهاد برای صبحانه سالم

۱- نان بومی روستایی  (برای خرید نان سلوا کلیک کن) هرچقدر آرد تهیه شده برای خمیر کامل تر و سبوس دار تر و مدت زمان تخمیر بیشتر باشد عطر و طعم و مزه نان هم بیشتر می شود؛ چون غذای لازم برای رشد و تکثیر میکرو ارگانیسم ها (قارچها، کپکها، مخمرها، باکتری ها) در خمیر بیشتر است […]