ایده مورد نظر چیست؟

بسیاری از غذاهایی که امروزه در خانه پخت می شود، نیاز به مواد اولیه نیمه آماده دارد.مثلا کوفته تبریزی به صورت نیمه آماده در فریزر نگهداری می شود و هنگام پخت، آن را استفاده می کنند.یا مواد غذایی دیگری مانند نخود و لوبیا چیتی که به صورت نیمه پخت در فریزر نگهداری می شوند تا […]